Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Eva Ferková: Hudobná analýza II. Stručné dejiny hudobnej analýzy

In: Musicologica Slovaca , vol. 13, no. 1
Marián Štúň
Detaily:
Rok, strany: 2022, 155 - 157
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie / Reviews
Typ dokumentu: Časopis / Journal
O článku:
Eva Ferková: Hudobná analýza II. Stručné dejiny hudobnej analýzy. Bratislava : Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta, 2021, 180 s. ISBN 978-80-8195-077-3
Ako citovať:
ISO 690:
Štúň, M. 2022. Eva Ferková: Hudobná analýza II. Stručné dejiny hudobnej analýzy. In Musicologica Slovaca , vol. 13, no.1, pp. 155-157. 1338-2594. DOI: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.9

APA:
Štúň, M. (2022). Eva Ferková: Hudobná analýza II. Stručné dejiny hudobnej analýzy. Musicologica Slovaca , 13(1), 155-157. 1338-2594. DOI: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.9
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav hudobnej vedy SAV, v.v.i. / Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 27. 6. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.