Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zo zasadnutí Slovenského komitétu slavistov

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 1
Peter Žeňuch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 96 - 100
Jazyk: slo
Typ článku: Správa
Ako citovať:
ISO 690:
Žeňuch, P. 2022. Zo zasadnutí Slovenského komitétu slavistov. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.1, pp. 96-100. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.16

APA:
Žeňuch, P. (2022). Zo zasadnutí Slovenského komitétu slavistov. Slavica Slovaca, 57(1), 96-100. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.16
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 13. 6. 2022