Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Komunikácia ako kultúrna axióma cyrilo-metodskej misie v Európe

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 1
Peter Žeňuch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 94 - 95
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzia
Ako citovať:
ISO 690:
Žeňuch, P. 2022. Komunikácia ako kultúrna axióma cyrilo-metodskej misie v Európe. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.1, pp. 94-95. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.14

APA:
Žeňuch, P. (2022). Komunikácia ako kultúrna axióma cyrilo-metodskej misie v Európe. Slavica Slovaca, 57(1), 94-95. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.14
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 13. 6. 2022