Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zborník k jubileu profesorky PhDr. Marty Pančíkovej, CSc.

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 1
Peter Žeňuch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 87 - 89
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzia
Ako citovať:
ISO 690:
Žeňuch, P. 2022. Zborník k jubileu profesorky PhDr. Marty Pančíkovej, CSc.. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.1, pp. 87-89. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.11

APA:
Žeňuch, P. (2022). Zborník k jubileu profesorky PhDr. Marty Pančíkovej, CSc.. Slavica Slovaca, 57(1), 87-89. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.11
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 13. 6. 2022