Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Doruľa, J.: O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 1
Zuzana Slobodová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 84 - 87
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzia
Ako citovať:
ISO 690:
Slobodová, Z. 2022. Doruľa, J.: O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.1, pp. 84-87. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.10

APA:
Slobodová, Z. (2022). Doruľa, J.: O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí. Slavica Slovaca, 57(1), 84-87. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.10
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 13. 6. 2022