Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Před sto lety se narodil profesor Roman Mrázek

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 1
Aleš Brandner
Detaily:
Rok, strany: 2022, 82 - 84
Jazyk: cze
Typ článku: Správa
Ako citovať:
ISO 690:
Brandner, A. 2022. Před sto lety se narodil profesor Roman Mrázek. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.1, pp. 82-84. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.9

APA:
Brandner, A. (2022). Před sto lety se narodil profesor Roman Mrázek. Slavica Slovaca, 57(1), 82-84. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.9
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 13. 6. 2022