Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Hana Hlôšková (Ed.): Milan Leščák - vedec, pedagóg, človek

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 1
Alžbeta Lukáčová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 170 - 174
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Lukáčová, A. 2022. Hana Hlôšková (Ed.): Milan Leščák - vedec, pedagóg, človek. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.1, pp. 170-174. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.16

APA:
Lukáčová, A. (2022). Hana Hlôšková (Ed.): Milan Leščák - vedec, pedagóg, človek. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(1), 170-174. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.16
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2022
Verejná licencia:
CC BY