Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Daniel Luther (Ed.): Dobré miesto pre život. Dediny roka na Slovensku

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 1
Katarína Popelková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 165 - 169
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Popelková, K. 2022. Daniel Luther (Ed.): Dobré miesto pre život. Dediny roka na Slovensku. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.1, pp. 165-169. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.15

APA:
Popelková, K. (2022). Daniel Luther (Ed.): Dobré miesto pre život. Dediny roka na Slovensku. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(1), 165-169. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.15
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2022
Verejná licencia:
CC BY