Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Katarína Popelková: Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 1
Peter Slavkovský
Detaily:
Rok, strany: 2022, 163 - 165
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Slavkovský, P. 2022. Katarína Popelková: Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.1, pp. 163-165. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.14

APA:
Slavkovský, P. (2022). Katarína Popelková: Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(1), 163-165. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.14
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2022
Verejná licencia:
CC BY