Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

1968: Viliam Klimáček: Beat (Kniha útekov); Zuzana Homolová: Francúzsky rok

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 1
Vladimír Potančok
Detaily:
Rok, strany: 2022, 153 - 156
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Potančok, V. 2022. 1968: Viliam Klimáček: Beat (Kniha útekov); Zuzana Homolová: Francúzsky rok. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.1, pp. 153-156. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.11

APA:
Potančok, V. (2022). 1968: Viliam Klimáček: Beat (Kniha útekov); Zuzana Homolová: Francúzsky rok. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(1), 153-156. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.11
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2022
Verejná licencia:
CC BY