Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

E/migrácia - stále aktuálny výskumný problém: Sandra Kreisslová, Jana Nosková, Michal Pavlásek:

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 1
Monika Vrzgulová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 149 - 152
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Vrzgulová, M. 2022. E/migrácia - stále aktuálny výskumný problém: Sandra Kreisslová, Jana Nosková, Michal Pavlásek:. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.1, pp. 149-152. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.10

APA:
Vrzgulová, M. (2022). E/migrácia - stále aktuálny výskumný problém: Sandra Kreisslová, Jana Nosková, Michal Pavlásek:. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(1), 149-152. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.10
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2022
Verejná licencia:
CC BY