Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Jared Warren: Shadows of Syntax: Revitalizing Logical and Mathematical Conventionalism

In: Organon F, vol. 29, no. 1
Jaroslav Peregrin
Detaily:
Rok, strany: 2022, 165 - 172
Jazyk: eng
Typ článku: Review
Ako citovať:
ISO 690:
Peregrin, J. 2022. Jared Warren: Shadows of Syntax: Revitalizing Logical and Mathematical Conventionalism. In Organon F, vol. 29, no.1, pp. 165-172. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2022.29107

APA:
Peregrin, J. (2022). Jared Warren: Shadows of Syntax: Revitalizing Logical and Mathematical Conventionalism. Organon F, 29(1), 165-172. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2022.29107
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 28. 2. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)