Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

V správnom veku

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 1
Ľubica Voľanská Číslo ORCID - Vladimír Potančok
Detaily:
Rok, strany: 2022, 3 - 7
Jazyk: slo
Typ článku: Editoriál
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Voľanská, Ľ., Potančok, V. 2022. V správnom veku. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.1, pp. 3-7. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.01

APA:
Voľanská, Ľ., Potančok, V. (2022). V správnom veku. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(1), 3-7. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.01
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Publikované: 31. 3. 2022
Verejná licencia:
CC BY