Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ján Botík An Ethnic History of Slovakia: Multi-ethnicity, Minorities, and Migrations

In: Etnologické rozpravy, vol. 28, no. 2
Michal Uhrin Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 91 - 93
Jazyk: slo
Typ článku: recenzia / review
Typ dokumentu: recenzia / review
Ako citovať:
ISO 690:
Uhrin, M. 2021. Ján Botík An Ethnic History of Slovakia: Multi-ethnicity, Minorities, and Migrations. In Etnologické rozpravy, vol. 28, no.2, pp. 91-93. 2729-9759. DOI: https://doi.org/10.31577/EtnoRozpra.2021.28.2.10

APA:
Uhrin, M. (2021). Ján Botík An Ethnic History of Slovakia: Multi-ethnicity, Minorities, and Migrations. Etnologické rozpravy, 28(2), 91-93. 2729-9759. DOI: https://doi.org/10.31577/EtnoRozpra.2021.28.2.10
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Slovak Ethnographic Society
Publikované: 20. 12. 2021
Verejná licencia:
a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License