Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Peter Salner nielen o etnicite, judaizme a vedeckom bádaní...

In: Etnologické rozpravy, vol. 28, no. 2
Marta Botiková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 79 - 87
Jazyk: slo
Typ článku: interview/osobnosť / interview/personality
Typ dokumentu: interview / interview
Ako citovať:
ISO 690:
Botiková, M. 2021. Peter Salner nielen o etnicite, judaizme a vedeckom bádaní.... In Etnologické rozpravy, vol. 28, no.2, pp. 79-87. 2729-9759. DOI: https://doi.org/10.31577/EtnoRozpra.2021.28.2.08

APA:
Botiková, M. (2021). Peter Salner nielen o etnicite, judaizme a vedeckom bádaní.... Etnologické rozpravy, 28(2), 79-87. 2729-9759. DOI: https://doi.org/10.31577/EtnoRozpra.2021.28.2.08
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Slovak Ethnographic Society
Publikované: 20. 12. 2021
Verejná licencia:
a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License