Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Editoriál: Morálne naratívy v dejinách

In: Etnologické rozpravy, vol. 28, no. 2
Tatiana Bužeková Číslo ORCID - Dominika Lešková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 4 - 7
Jazyk: slo
Typ článku: editoriál / editorial
Ako citovať:
ISO 690:
Bužeková, T., Lešková, D. 2021. Editoriál: Morálne naratívy v dejinách. In Etnologické rozpravy, vol. 28, no.2, pp. 4-7. 2729-9759.

APA:
Bužeková, T., Lešková, D. (2021). Editoriál: Morálne naratívy v dejinách. Etnologické rozpravy, 28(2), 4-7. 2729-9759.
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Slovak Ethnographic Society
Publikované: 20. 12. 2021
Verejná licencia:
a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License