Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Erratum

In: Organon F, vol. 28, no. 4
Pekka Väyrynen
Detaily:
Rok, strany: 2021, 896 - 896
Jazyk: eng
Ako citovať:
ISO 690:
Väyrynen, P. 2021. Erratum. In Organon F, vol. 28, no.4, pp. 896-896. 1335-0668.

APA:
Väyrynen, P. (2021). Erratum. Organon F, 28(4), 896-896. 1335-0668.
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 29. 11. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)