Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výročná správa o činnosti Slovenského komitétu slavistov

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
Peter Žeňuch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 145 - 146
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Žeňuch, P. 2021. Výročná správa o činnosti Slovenského komitétu slavistov. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 145-146. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.19

APA:
Žeňuch, P. (2021). Výročná správa o činnosti Slovenského komitétu slavistov. Slavica Slovaca, 56(1), 145-146. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.19
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.19