Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vzácna lexikografická príručka (nielen) pre študentov slavistiky

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
Diana K. Ivanova
Detaily:
Rok, strany: 2021, 141 - 144
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Ivanova, D. 2021. Vzácna lexikografická príručka (nielen) pre študentov slavistiky. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 141-144. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.18

APA:
Ivanova, D. (2021). Vzácna lexikografická príručka (nielen) pre študentov slavistiky. Slavica Slovaca, 56(1), 141-144. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.18
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.