Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kačala, J. – Pisarčíková, M. – Považaj, M.: Krátky slovník slovenského jazyka. Piate, doplnené a upravené vydanie

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
František Ruščák
Detaily:
Rok, strany: 2021, 139 - 141
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Ruščák, F. 2021. Kačala, J. – Pisarčíková, M. – Považaj, M.: Krátky slovník slovenského jazyka. Piate, doplnené a upravené vydanie. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 139-141. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.17

APA:
Ruščák, F. (2021). Kačala, J. – Pisarčíková, M. – Považaj, M.: Krátky slovník slovenského jazyka. Piate, doplnené a upravené vydanie. Slavica Slovaca, 56(1), 139-141. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.17
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.