Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

NAGY, Ladislav: Od romance k románu a zase zpět

In: Filozofia, vol. 76, no. 7
Tatiana Sedová
Detaily:
Rok, strany: 2021, 549 - 553
Jazyk: slo
Typ článku: Knižné recenzie
Typ dokumentu: Časopis
Ako citovať:
ISO 690:
Sedová, T. 2021. NAGY, Ladislav: Od romance k románu a zase zpět. In Filozofia, vol. 76, no.7, pp. 549-553. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.7.6

APA:
Sedová, T. (2021). NAGY, Ladislav: Od romance k románu a zase zpět. Filozofia, 76(7), 549-553. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.7.6
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV
Publikované: 22. 9. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License