Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

TATIANA ZACHAR PODOLINSKÁ: Marian Devotion Among the Roma in Slovakia: A Post-Modern Religious Response to Marginality

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no. 3
Sanja Zlatanović
Detaily:
Rok, strany: 2021, 453 - 457
Jazyk: eng
Typ článku: Book Reviews - Review Essays
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Zlatanović, S. 2021. TATIANA ZACHAR PODOLINSKÁ: Marian Devotion Among the Roma in Slovakia: A Post-Modern Religious Response to Marginality. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no.3, pp. 453-457. 1339-9357. DOI: https://doi.org/DOI: https://doi.org./10.2478/se-2021-0026

APA:
Zlatanović, S. (2021). TATIANA ZACHAR PODOLINSKÁ: Marian Devotion Among the Roma in Slovakia: A Post-Modern Religious Response to Marginality. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 69(3), 453-457. 1339-9357. DOI: https://doi.org/DOI: https://doi.org./10.2478/se-2021-0026
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Publikované: 30. 9. 2021
Verejná licencia:
CC BY