Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Introduction: “Value in Language”

In: Organon F, vol. 28, no. 3
Dan Zeman
Detaily:
Rok, strany: 2021, 498 - 504
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
Typ článku: Preface
O článku:
Ako citovať:
ISO 690:
Zeman, D. 2021. Introduction: “Value in Language”. In Organon F, vol. 28, no.3, pp. 498-504. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2021.28301

APA:
Zeman, D. (2021). Introduction: “Value in Language”. Organon F, 28(3), 498-504. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2021.28301
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 30. 8. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)