Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Na začiatku každej zmeny myslenia je inšpirácia [Zumrík, Miroslav: Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky. Bratislava: Veda 2020. 80 s. ISBN 978-80-224-1826-3.]

In: Kultúra slova, vol. 55, no. 4
Marek Debnár Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 243 - 246
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a posudky
Ako citovať:
ISO 690:
Debnár, M. 2021. Na začiatku každej zmeny myslenia je inšpirácia [Zumrík, Miroslav: Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky. Bratislava: Veda 2020. 80 s. ISBN 978-80-224-1826-3.]. In Kultúra slova, vol. 55, no.4, pp. 243-246. ISSN 0023-5202.

APA:
Debnár, M. (2021). Na začiatku každej zmeny myslenia je inšpirácia [Zumrík, Miroslav: Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky. Bratislava: Veda 2020. 80 s. ISBN 978-80-224-1826-3.]. Kultúra slova, 55(4), 243-246. ISSN 0023-5202.