Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Slovenské anojkonymá utvorené zo základu brija

In: Kultúra slova, vol. 55, no. 4
Anna Ramšáková
Detaily:
Rok, strany: 2021, 228 - 237
Jazyk: slo
Typ článku: Zo studnice rodnej reči
Ako citovať:
ISO 690:
Ramšáková, A. 2021. Slovenské anojkonymá utvorené zo základu brija. In Kultúra slova, vol. 55, no.4, pp. 228-237. ISSN 0023-5202.

APA:
Ramšáková, A. (2021). Slovenské anojkonymá utvorené zo základu brija. Kultúra slova, 55(4), 228-237. ISSN 0023-5202.