Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Elzbieta Drazkiewicz: Institutional Dreams: The Art of Managing Foreing Aid

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no. 2
Tomáš Profant
Detaily:
Rok, strany: 2021, 326 - 329
Jazyk: eng
Typ článku: Book Reviews - Review Essays
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Profant, T. 2021. Elzbieta Drazkiewicz: Institutional Dreams: The Art of Managing Foreing Aid. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no.2, pp. 326-329. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2021-0018

APA:
Profant, T. (2021). Elzbieta Drazkiewicz: Institutional Dreams: The Art of Managing Foreing Aid. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 69(2), 326-329. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2021-0018
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Publikované: 30. 6. 2021
Verejná licencia:
CC BY