Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vplyv a práca s predlohami pri preklade Žalmu 91 v slovenskom jazykovom okruhu

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
Lukáš Durkaj - Róbert Lapko
Detaily:
Rok, strany: 2021, 105 - 114
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Psalm, Psalter, Ján Švec-Slavkovian, Translation
Typ článku: Rozhľady
O článku:
In this paper, we want to briefly present the phenomenon of the literary influence of the choice of the original(s) by analyzing and comparing selected passages of some Slovak translations of Psalm 91. Our analysis shows that in translation, the purposes and the denominational environment of their creation had the main influence. In addition to the presented analysis, the article offers a professional presentation and processing of an excerpt from an unpublished translation of Psalter by Ján Švec-Slavkovian
Ako citovať:
ISO 690:
Durkaj, L., Lapko, R. 2021. Vplyv a práca s predlohami pri preklade Žalmu 91 v slovenskom jazykovom okruhu. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 105-114. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.10

APA:
Durkaj, L., Lapko, R. (2021). Vplyv a práca s predlohami pri preklade Žalmu 91 v slovenskom jazykovom okruhu. Slavica Slovaca, 56(1), 105-114. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.10
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.