Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Povaha a interpretácia slovacík v stredovekých písomnostiach Vatikánskeho tajného (dnes apoštolského) archívu

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
Vladimír Rábik
Detaily:
Rok, strany: 2021, 79 - 92
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Slovak history, Vatican Apostolic Archive, Middle Ages, Vatican sources
Typ článku: Rozhľady
O článku:
The study focuses on the scope and significance of research on sources related to Slovak history in the Vatican Apostolic Archive. From the point of view of documenting the Slovak aspect of the Vatican sources, my be possible speak about its several special characteristics. In particular, these are slovaciks that significantly complement the historical dictionary of the Slovak language, and here especially in the onomastic documentation of the historical side of toponyms and anthroponyms. Another group is represented by documents that relate to the Slavic aspect in terms of content. These are: a) data on realities in relation to the territory of Slovakia and its population communities, b) data on the slovakity of the historical and residential area, c) data of a generally Slavic nature in relation to (also cultural-ecclesiastical) the territory of Slovakia. This is illustrated by several examples.
Ako citovať:
ISO 690:
Rábik, V. 2021. Povaha a interpretácia slovacík v stredovekých písomnostiach Vatikánskeho tajného (dnes apoštolského) archívu. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 79-92. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.8

APA:
Rábik, V. (2021). Povaha a interpretácia slovacík v stredovekých písomnostiach Vatikánskeho tajného (dnes apoštolského) archívu. Slavica Slovaca, 56(1), 79-92. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.8
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.