Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

EVA MALITI FRAŇOVÁ: Andrej Belyj / Celistvosť (v) mnohosti [Andrei Bely / The Wholeness of (in) Multiplicity]

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 2
Valerij Kupka - Ivana Kupková
Detaily:
Rok, strany: 2020, 127 - 130
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kupka, V., Kupková, I. 2020. EVA MALITI FRAŇOVÁ: Andrej Belyj / Celistvosť (v) mnohosti [Andrei Bely / The Wholeness of (in) Multiplicity]. In World Literature Studies, vol. 12, no.2, pp. 127-130. 1337-9275.

APA:
Kupka, V., Kupková, I. (2020). EVA MALITI FRAŇOVÁ: Andrej Belyj / Celistvosť (v) mnohosti [Andrei Bely / The Wholeness of (in) Multiplicity]. World Literature Studies, 12(2), 127-130. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 6. 2020