Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Sanford Shieh: Necessity Lost: Modality and Logic in Early Analytic Philosophy, Vol. 1

In: Organon F, vol. 28, no. 2
Jaroslav Peregrin
Detaily:
Rok, strany: 2021, 492 - 495
Jazyk: eng
Typ článku: Review
Ako citovať:
ISO 690:
Peregrin, J. 2021. Sanford Shieh: Necessity Lost: Modality and Logic in Early Analytic Philosophy, Vol. 1. In Organon F, vol. 28, no.2, pp. 492-495. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2021.28210

APA:
Peregrin, J. (2021). Sanford Shieh: Necessity Lost: Modality and Logic in Early Analytic Philosophy, Vol. 1. Organon F, 28(2), 492-495. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2021.28210
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 24. 5. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)