Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Anton Heretik: Humor. Psychológia a psychopatológia komiky

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no. 1
Peter Salner Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 186 - 187
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Salner, P. 2021. Anton Heretik: Humor. Psychológia a psychopatológia komiky. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no.1, pp. 186-187. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2021-0009

APA:
Salner, P. (2021). Anton Heretik: Humor. Psychológia a psychopatológia komiky. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 69(1), 186-187. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2021-0009
O vydaní:
Publikované: 31. 3. 2021
Verejná licencia:
CC BY