Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Preface

In: Organon F, vol. 28, no. 1
Piotr Stalmaszczyk
Detaily:
Rok, strany: 2021, 2 - 8
Jazyk: eng
Typ článku: Preface
Ako citovať:
ISO 690:
Stalmaszczyk, P. 2021. Preface. In Organon F, vol. 28, no.1, pp. 2-8. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2021.28101

APA:
Stalmaszczyk, P. (2021). Preface. Organon F, 28(1), 2-8. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2021.28101
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 28. 1. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)