Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Parémie biblického pôvodu v interjazykových slovanských reláciách: na materiáli výsledkov medzinárodného sociolingvistického výskumu

In: Slavica Slovaca, vol. 55, no. 2
Dana Baláková - Viera Kováčová
Detaily:
Rok, strany: 2020, 223 - 237
Kľúčové slová:
Paroemias of biblical origin, phraseological/paroemiological competence, cultural competence, biblical pretext, users of Slovak, Czech and Russian language.
Typ článku: Štúdia
O článku:
The paper focuses on a selected range of paroemiological units of biblical origin. The source connection with the Bible is discussed not only on the basis of a concretizing comparison of individual paroemias with the relevant biblical texts, but also in terms of the current perception of these units as biblical units by native users of Slovak, Czech and Russian languages, and that based on the results of international sociolinguistic research. The demonstration of the current differentiated vitality (knowledge and application in speech) of these units by the representatives of the three Slavic cultural and linguistic communities also draws from its results.
Ako citovať:
ISO 690:
Baláková, D., Kováčová, V. 2020. Parémie biblického pôvodu v interjazykových slovanských reláciách: na materiáli výsledkov medzinárodného sociolingvistického výskumu. In Slavica Slovaca, vol. 55, no.2, pp. 223-237. 0037-6787 .

APA:
Baláková, D., Kováčová, V. (2020). Parémie biblického pôvodu v interjazykových slovanských reláciách: na materiáli výsledkov medzinárodného sociolingvistického výskumu. Slavica Slovaca, 55(2), 223-237. 0037-6787 .
O vydaní:
Publikované: 16. 11. 2020