Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Štruktúrno-sémantické frazeologické modifikácie v slovenskom a ruskom mediálnom texte

In: Slavica Slovaca, vol. 55, no. 2
Tatiana Grigorjanová - Andrea Spišiaková
Detaily:
Rok, strany: 2020, 211 - 222
Kľúčové slová:
Phraseme, structural-semantic transformations of phraseme, media text, corpora, Slovak and Russian languages.
Typ článku: Štúdia
O článku:
According to the current research the fixedness of phrasemes is understood as relative. The study investigates the processing of creative idiomatic variability in Slovak and Russian languages. The authors identify various types of structural-semantic modifications on the example of the only one Slovak phraseme urobiť/spraviť capa záhradníkom in comparison with its Russian equivalent пустить козла в огород, which occur in a media text.
Ako citovať:
ISO 690:
Grigorjanová, T., Spišiaková, A. 2020. Štruktúrno-sémantické frazeologické modifikácie v slovenskom a ruskom mediálnom texte. In Slavica Slovaca, vol. 55, no.2, pp. 211-222. 0037-6787 .

APA:
Grigorjanová, T., Spišiaková, A. (2020). Štruktúrno-sémantické frazeologické modifikácie v slovenskom a ruskom mediálnom texte. Slavica Slovaca, 55(2), 211-222. 0037-6787 .
O vydaní:
Publikované: 16. 11. 2020