Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Neologizmy ako zdroj homonymie v jazyku: na slovenskom a bulharskom materiáli

In: Slavica Slovaca, vol. 55, no. 2
Mária Košková
Detaily:
Rok, strany: 2020, 179 - 187
Kľúčové slová:
Neologisms, interlingual homonymy, cross-lingual homonymy.
Typ článku: Štúdia
O článku:
The following study draws attention to the emergence of homonymous language units as a result of a simultaneously acting process of neologisation or more precisely internationalisation as their most productive source in the last more than two decades in the Slovak-Bulgarian language correlation.
Ako citovať:
ISO 690:
Košková, M. 2020. Neologizmy ako zdroj homonymie v jazyku: na slovenskom a bulharskom materiáli. In Slavica Slovaca, vol. 55, no.2, pp. 179-187. 0037-6787 .

APA:
Košková, M. (2020). Neologizmy ako zdroj homonymie v jazyku: na slovenskom a bulharskom materiáli. Slavica Slovaca, 55(2), 179-187. 0037-6787 .
O vydaní:
Publikované: 16. 11. 2020