Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Ústredná knižnica SAV a jej aktivity v čase pandémie ochorenia COVID-19

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. 48, no. 1
Michal Sliacky
Detaily:
Rok, strany: 2020, 25 - 27
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
covid19, knižnica, kríza
O článku:
Je predpoklad, že keď sa bude hodnotiť alebo spomínať rok 2020, skoro vždy budeme počuť slovo „korona“, „COVID-19“ alebo „korona kríza“, resp. nejaký iný termín, z ktorého bude každému jasné, o čo ide. My v tomto článku síce nehodnotíme, ale pozeráme sa spätne na začiatok roka 2020. Práve v tomto období sa začali objavovať prvé náznaky celosvetovej pandémie a s ňou spojené radikálne obmedzenia a zmeny. Tieto zmeny, prirodzene, knižnice obísť nemohli, nakoľko knižnice predstavujú veľmi významný sociálny priestor a nástroj komunikácie.
Ako citovať:
ISO 690:
Sliacky, M. 2020. Ústredná knižnica SAV a jej aktivity v čase pandémie ochorenia COVID-19. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. 48, no.1, pp. 25-27. 0139-9993.

APA:
Sliacky, M. (2020). Ústredná knižnica SAV a jej aktivity v čase pandémie ochorenia COVID-19. Informačný bulletin ÚK SAV, 48(1), 25-27. 0139-9993.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústredná knižnica SAV
Publikované: 1. 11. 2020