Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

SHERPA ROMEO – miesto pre overovanie politík autoarchivácie vedeckých prác

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. 48, no. 1
Gabriela Straková
Detaily:
Rok, strany: 2020, 19 - 24
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
otvorený prístup, článok, vydavateľ
O článku:
SHERPA ROMEO je online platforma, ktorá vznikla pred 15 rokmi na uľahčenie vedeckej komunikácie medzi autorom článku a vydavateľom časopisu. Služba je veľmi užitočná aj pre knihovníkov, ktorí spracúvajú publikačnú činnosť a budujú napríklad inštitucionálny repozitár ako podporu tzv. zelenej cesty v otvorenom prístupe (OA). Na tejto platforme sú pozbierané politiky otvoreného prístupu časopiseckých vydavateľov z celého sveta. Pri ná-jdenom časopise sú vždy rozpísané podmienky autoarchivácie pre jednotlivé verzie článkov – vydavateľská verzia (Published Version), postprint (Accepted Version) a autorský ruko-pis/preprint (Submitted Version). Sherpa Romeo uvádza, že: „Všetky informácie poskyto-vané službou sú podľa našich najlepších vedomostí správne, ale nemožno sa na ne spoliehať pri právnom poradenstve.“ .
Ako citovať:
ISO 690:
Straková, G. 2020. SHERPA ROMEO – miesto pre overovanie politík autoarchivácie vedeckých prác. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. 48, no.1, pp. 19-24. 0139-9993.

APA:
Straková, G. (2020). SHERPA ROMEO – miesto pre overovanie politík autoarchivácie vedeckých prác. Informačný bulletin ÚK SAV, 48(1), 19-24. 0139-9993.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústredná knižnica SAV
Publikované: 1. 11. 2020