Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

BOLTAROVIČ ZORIANA: Ukrajinska narodna medicina: Teorija i praktika.

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Juraj Zajonc Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 1998, 243 - 244
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Zajonc, J. 1998. BOLTAROVIČ ZORIANA: Ukrajinska narodna medicina: Teorija i praktika.. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 243-244. 1339-9357.

APA:
Zajonc, J. (1998). BOLTAROVIČ ZORIANA: Ukrajinska narodna medicina: Teorija i praktika.. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 243-244. 1339-9357.