Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MYKHAILO SELIVACHOV: Folk Design of Ukraine

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Oľga Danglová
Detaily:
Rok, strany: 1998, 242 - 243
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Danglová, O. 1998. MYKHAILO SELIVACHOV: Folk Design of Ukraine. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 242-243. 1339-9357.

APA:
Danglová, O. (1998). MYKHAILO SELIVACHOV: Folk Design of Ukraine. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 242-243. 1339-9357.