Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

ZBIGNIEW BOKSZAŃSKI: Stereotypy a kultura

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Jaroslav Čukan
Detaily:
Rok, strany: 1998, 241 - 242
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Čukan, J. 1998. ZBIGNIEW BOKSZAŃSKI: Stereotypy a kultura. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 241-242. 1339-9357.

APA:
Čukan, J. (1998). ZBIGNIEW BOKSZAŃSKI: Stereotypy a kultura. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 241-242. 1339-9357.