Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

M. ŠTEFANKOVÁ: Odev nadlackých Slovákov

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Dagmar Mária Anoca
Detaily:
Rok, strany: 1998, 235 - 236
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Anoca, D. 1998. M. ŠTEFANKOVÁ: Odev nadlackých Slovákov. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 235-236. 1339-9357.

APA:
Anoca, D. (1998). M. ŠTEFANKOVÁ: Odev nadlackých Slovákov. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 235-236. 1339-9357.