Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hieron: Religionistická ročenka II

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Zora Vanovičová
Detaily:
Rok, strany: 1998, 233 - 234
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Vanovičová, Z. 1998. Hieron: Religionistická ročenka II. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 233-234. 1339-9357.

APA:
Vanovičová, Z. (1998). Hieron: Religionistická ročenka II. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 233-234. 1339-9357.