Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MANNOVÁ E. (Ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900–1989

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Zora Vanovičová
Detaily:
Rok, strany: 1998, 232 - 233
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Vanovičová, Z. 1998. MANNOVÁ E. (Ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900–1989. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 232-233. 1339-9357.

APA:
Vanovičová, Z. (1998). MANNOVÁ E. (Ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900–1989. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 232-233. 1339-9357.