Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Za Borisom Nikolajevičom Putilovom

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Viera Gašparíková
Detaily:
Rok, strany: 1998, 215 - 218
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Gašparíková, V. 1998. Za Borisom Nikolajevičom Putilovom. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 215-218. 1339-9357.

APA:
Gašparíková, V. (1998). Za Borisom Nikolajevičom Putilovom. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 215-218. 1339-9357.