Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Poľnohospodárske pomery v Liptove v období Bachovho absolutizmu vo svetle archívnych prameňov

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Slavomír Churý
Detaily:
Rok, strany: 1998, 207 - 210
Jazyk: slo
Typ článku: Materiály
Ako citovať:
ISO 690:
Churý, S. 1998. Poľnohospodárske pomery v Liptove v období Bachovho absolutizmu vo svetle archívnych prameňov. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 207-210. 1339-9357.

APA:
Churý, S. (1998). Poľnohospodárske pomery v Liptove v období Bachovho absolutizmu vo svetle archívnych prameňov. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 207-210. 1339-9357.