Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

KRIŠKOVÁ, ZDENA: Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 61, no. 1
Nora Baráthová
Detaily:
Rok, strany: 2013, 112 - 113
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Baráthová, N. 2013. KRIŠKOVÁ, ZDENA: Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 61, no.1, pp. 112-113. 1339-9357.

APA:
Baráthová, N. (2013). KRIŠKOVÁ, ZDENA: Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 61(1), 112-113. 1339-9357.