Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

TIHANA PETROVIĆ LEŠ: Lepoglavsko čipkarstvo

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 61, no. 1
Juraj Zajonc Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2013, 109 - 112
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Zajonc, J. 2013. TIHANA PETROVIĆ LEŠ: Lepoglavsko čipkarstvo. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 61, no.1, pp. 109-112. 1339-9357.

APA:
Zajonc, J. (2013). TIHANA PETROVIĆ LEŠ: Lepoglavsko čipkarstvo. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 61(1), 109-112. 1339-9357.