Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Medzinárodná cena z Maďarska pre Soňu Švecovú

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 61, no. 1
Vladimír Potančok
Detaily:
Rok, strany: 2013, 88 - 88
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Potančok, V. 2013. Medzinárodná cena z Maďarska pre Soňu Švecovú. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 61, no.1, pp. 88-88. 1339-9357.

APA:
Potančok, V. (2013). Medzinárodná cena z Maďarska pre Soňu Švecovú. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 61(1), 88-88. 1339-9357.