Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Jubileum Zuzany Profantovej

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 61, no. 1
Zuzana Beňušková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2013, 84 - 85
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Beňušková, Z. 2013. Jubileum Zuzany Profantovej. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 61, no.1, pp. 84-85. 1339-9357.

APA:
Beňušková, Z. (2013). Jubileum Zuzany Profantovej. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 61(1), 84-85. 1339-9357.