Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

PIERO CAMPORESI: Bauern, Priester, Possenreisser

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no. 4
Nora Lábadyová
Detaily:
Rok, strany: 1995, 536 - 537
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Lábadyová, N. 1995. PIERO CAMPORESI: Bauern, Priester, Possenreisser. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 43, no.4, pp. 536-537. 1339-9357.

APA:
Lábadyová, N. (1995). PIERO CAMPORESI: Bauern, Priester, Possenreisser. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 43(4), 536-537. 1339-9357.